Blog

Как да се отървем от незаинтересован съдружник в ООД?

Как да се отървем от незаинтересован съдружник в ООД? Мисията почти възможна! Представете си, че сте съдружник в ООД и загубите връзка със съдружника си или същият не оказва дори минимално съдействие за работата на общото събрание и на самото дружество. Оказвате се в ситуация, в която не можете да свикате общо събрание на търговското […]

Read More