Blog

НЕПРЕОДОЛИМАТА СИЛА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ COVID-19 В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. Какво представлява „форсмажор“? Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни […]

Read More

Как да се отървем от незаинтересован съдружник в ООД?

Как да се отървем от незаинтересован съдружник в ООД? Мисията почти възможна! Представете си, че сте съдружник в ООД и загубите връзка със съдружника си или същият не оказва дори минимално съдействие за работата на общото събрание и на самото дружество. Оказвате се в ситуация, в която не можете да свикате общо събрание на търговското […]

Read More