Page

Морско право

Морско право

Морско право

Морското право урежда, както юридическия режим на световния океан, статутът на морските пространства и всичко, което е свързано между държавите при използването и опазването на световния океан, така и обществените отношения, които възникват във връзка с търговското корабоплаване и контрола върху него, изискванията към корабните и превозните документи, правата и задълженията на капитаните и екипажите, договорите за превоз на товари, пътници и багаж, вещните права върху корабите, договорите за наем на кораби, договорите за застраховка на кораби и товари, авариите на кораби, спасяването по море и река и други отношения, свързани с корабоплаването и неговата безопасност.

В тази обширна уредба от международни актове и национално законодателство, квалифицираната юридическа помощ е изключително важна и нашите адвокати могат да Ви я окажат!

В тази връзка извършваме следните правни услуги:

  • Консултации в областта на морското право
  • Съдействие при задържане на кораби и товари и тяхното освобождаване
  • Правно съдействие при превозни спорове
  • Консултации и правно съдействие при продажби, наеми и ипотеки на кораби
  • Правна защита на моряци, корабособственици, агенти
  • Предявяване на искове за незаплатени заплати, дисбурсменти, навла
  • Консултации по договори за превоз и др. морски услуги
  • Консултации и правна защита по застрахователни казуси, свързани с работата на море и в пристанища
  • Съдействие при неизпълнение на превозни договори
EN / BG