Page

Консултиране на проекти & Структуриране

Консултиране на проекти и Структуриране

Инвестициите трябва да се извършват с помощта на качествени юристи, които да консултират проекта, както през всички етапи на планиране и изграждане, така и в последствие при осъществяване на дейността, за която е изграден проекта.

За всеки проект следва да се изгради подходяща корпоративна структура, която да отговоря на специфичните нужди, да бъде управленски и данъчно ефективна, за да се подсигури безпроблемното функциониране на всички нива на управление и изпълнение.

С професионалният си опит сме спомогнали за извършването на инвестициите на множество малки, средни и големи проекти.

Поради наличието на професионален екип, кантората има капацитета да консултира всякакви проекти и инвестиции!

В тази връзка извършваме следните адвокатски услуги:

  • Консултиране и структуриране на проекти във всички сфери на бизнес
  • Създаване на дружествена структура, съобразена с нуждите на дадения проект
  • Данъчно консултиране при осъществяването на проекти
  • Съдействие и консултации по разрешителни и лицензионни режими
  • Съдействие при издаване на разрешения, лицензи
  • Правно съдействие при изграждането на проекти, във всички фази на строителството
  • Представителство пред местната администрация във връзка с изграждането на проекта
  • Инвестиционни проекти и представителство на големи инфраструктурни проекти
EN / BG