Page

Ина Костадинова

Ина Костадинова

Юрисконсулт

Завършила завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2009г.

Професионален опит:
От 2009 до 2012 г. адвокатски сътрудник в софийска кантора, а към настоящия момент юрисконсулт към Адвокатско дружество „Диан Иванов и съдружници”.

Понастоящем специализира в следните области на правото:

  • Административно право: обжалване на различни видове индивидуални и общи административни актове, актове на органите на Дирекция национален строителен контрол.
  • Облигационно право-изготвяне на договори, специализация в областта на сделките с недвижими имоти.
  • Проверка на правото на собственост и свързаните с него вещни тежести.
  • Устройство на територията, кадастър и строителство – специализация в областта на устройствения статут на поземлени имоти, кадастралната карта и регистри, изготвяне и съгласуване на всички видове договори, свързани със строителния процес; казуси във връзка с прилагането на Закон за управление на етажната собственост

Допълнителни курсове на обучение:

  • Завършен курс по юридически английски език.
  • Завършен курс по устройство на територията.
  • Завършено обучение по медиация и вписан медиатор в Единен регистър към Министерство на правосъдието.
EN / BG