Page

Васил Гошев

Адвокат Васил Гошев

Член на Адвокатска колегия Варна от 2009 г.

Завършил Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” през 2008 г.

Владее следните езици: български, английски език.

Професионален опит:

През 2005 г., още по време на университетското си обучение, започва да стажува при адв. Диан Иванов.
След завършването си през 2008 г. става адвокатски сътрудник, а след вписването си в Адвокатска колегия Варна през 2009 г. и пълноправен адвокат в екипа на адв. Иванов.

Понастоящем специализира в следните сфери:

– Търговско право: преобразувания, сливания и придобивания, изграждане на корпоративни структури, изготвяне на търговски договори, процесуално представителство по търговски спорове, търговска регистрация. Богат опит в структурирането на големи, средни и малки инвестиционни проекти.

– Морско право: защита на правата на моряци, корабособственици, беърбоут чартьори и агенти, задържане и освобождаване на товари и кораби, процесуално представителство по морски искове.

– Изпълнителен процес: представителство в изпълнителния процес на взискатели, длъжници и трети лица, защита на длъжници, обжалване действията на частни и държавни съдебни изпълнители.

– Облигационно право: изготвяне на всякакви договори и споразумения, консултиране по договори, преговори и съгласуване, процесуално представителство по облигационни искове.

– Процесуално представителство по граждански дела.

Допълнителна квалификация:

– Завършил специализиращ модул „Морско право”, към магистратурата си по специалност „Право”, във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

– Допълнителни обучения по: търговско право, търговска регистрация и граждански процес, изпълнителен процес.

EN / BG