Блог

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБЕКТИВНА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБЕКТИВНА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Със Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването като мярка срещу пандемията от COVID-19 се преустановиха посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, големи търговски центрове тип МОЛ, както и кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, […]

Read More

НЕПРЕОДОЛИМАТА СИЛА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ COVID-19 В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

НЕПРЕОДОЛИМАТА СИЛА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ COVID-19 В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 1. Какво представлява „форсмажор“? Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, […]

Read More

Как да се отървем от незаинтересован съдружник в ООД?

Как да се отървем от незаинтересован съдружник в ООД? Мисията почти възможна! Представете си, че сте съдружник в ООД и загубите връзка със съдружника си или същият не оказва дори минимално съдействие за работата на общото събрание и на самото дружество. Оказвате се в ситуация, в която не можете да свикате общо събрание на търговското […]

Read More